cho tam giác ABC cân tại A và D là trung điểm của BC. Gọi E là trung điểm của AC , trên tia đối của tia EB lấy điểm M sao cho

cho tam giác ABC cân tại A và D là trung điểm của BC. Gọi E là trung điểm của AC , trên tia đối của tia EB lấy điểm M sao cho EM = EB
a) chứng minh ΔABD= ΔACD
b) chứng minh rằng AM=2.BD
c) chứng minh MD >MA
mọi người giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới