cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Vẽ về phía ngoài tam giác ABK vuông tại A và tam giác CAD vuông tại A có AB=AK,AC=AD. Hãy tín

cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Vẽ về phía ngoài tam giác ABK vuông tại A và tam giác CAD vuông tại A có AB=AK,AC=AD. Hãy tính:
A tam giác ACK=tam giác ABD
B KC vuông góc với BDViết một bình luận

Câu hỏi mới