Cho tam giác ABC có A = 62 độ B = 53 độ Gọi H là trực tâm của tam giác ABC tính số đo góc AHB

Cho tam giác ABC có A = 62 độ B = 53 độ Gọi H là trực tâm của tam giác ABC tính số đo góc AHB

1 bình luận về “Cho tam giác ABC có A = 62 độ B = 53 độ Gọi H là trực tâm của tam giác ABC tính số đo góc AHB”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $AF, BD, CE$ là đường cao $\Delta ABC$
  Vì $H$ là trực tâm $\Delta ABC$
  $\to AF, BD, CE$ đồng quy tại $H$
  Ta có: 
  $\widehat{BAH}=\widehat{BAE}=90^o-\widehat{BAF}=90^o-\hat B=37^o$
  $\widehat{ABH}=\widehat{ABD}=90^o-\widehat{BAD}=90^o-\hat A=28^o$
  $\to \widehat{AHB}=180^o-\widehat{HAB}-\widehat{HBA}=115^o$

  cho-tam-giac-abc-co-a-62-do-b-53-do-goi-h-la-truc-tam-cua-tam-giac-abc-tinh-so-do-goc-ahb

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới