Cho tam giác ABC có A=70° , C=30° , tia phân giác góc B cắt AC tại D . tính ADB,CDB?

Cho tam giác ABC có A=70° , C=30° , tia phân giác góc B cắt AC tại D . tính ADB,CDB?

1 bình luận về “Cho tam giác ABC có A=70° , C=30° , tia phân giác góc B cắt AC tại D . tính ADB,CDB?”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: $\hat B=180^o-\hat A-\hat B=80^o$
  Vì $BD$ là phân giác $\hat B\to\widehat{ABD}=\widehat{DBC}=\dfrac12\hat B=40^o$
  $\to \widehat{ADB}=180^o-\hat A-\widehat{ABD}=70^o$
  $\to \widehat{BDC}=180^o-\widehat{ADB}=110^o$ 

  cho-tam-giac-abc-co-a-70-c-30-tia-phan-giac-goc-b-cat-ac-tai-d-tinh-adb-cdb

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới