Cho tam giác ABC có AB=8 AC =10 . So sánh góc ABC và góc ACB

Cho tam giác ABC có AB=8 AC =10 . So sánh góc ABC và góc ACBViết một bình luận

Câu hỏi mới