Cho tam giác ABC có ab = ac , m là trung điểm của BC . Trên tia đối của tinh MA lấy điểm D sao cho Am = Md (ko cần vẽ hình ,

Cho tam giác ABC có ab = ac , m là trung điểm của BC . Trên tia đối của tinh MA lấy điểm D sao cho Am = Md (ko cần vẽ hình , mình bẽ đc rồi nha )Viết một bình luận

Câu hỏi mới