Cho tam giác ABC có AB=AC và góc ở đỉnh A nhọn(nên vẽ góc ở đỉnh A thật nhỏ thì hình càng rõ).Vẽ tia Ax vuống góc với AC sao

Cho tam giác ABC có AB=AC và góc ở đỉnh A nhọn(nên vẽ góc ở đỉnh A thật nhỏ thì hình càng rõ).Vẽ tia Ax vuống góc với AC sao cho AC nằm giữa Ax và AB.Vẽ tia Ay vuống góc với AB sao cho AB nằm giữa Ay và AC.Trên Ax lấy D và trên Ay lấy E sao cho AD=AE
1)BAD=EAC
2)BD=CE
Mình cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới