Cho tam giác ABC có AB < AC.Gọi M là trung điểm BC.So sánh góc BAM và góc CAM

Cho tam giác ABC có AB < AC.Gọi M là trung điểm BC.So sánh góc BAM và góc CAM

1 bình luận về “Cho tam giác ABC có AB < AC.Gọi M là trung điểm BC.So sánh góc BAM và góc CAM”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét ΔBAM và ΔCAM có:
           AM là cạnh chung
           BM=MC (M là trung điểm của BC)
          ∠BMA=∠CMA
  Do đó ΔBAM = ΔCAM (c.g.c)
  Vậy ∠BAM=∠CAM (2 cạnh tương ứng).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới