cho tam giác ABC có AB<AC kẻ tia p/g AD(D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=AB,trên tia AB lấy điểm F sao cho

cho tam giác ABC có AB<AC kẻ tia p/g AD(D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=AB,trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC
C/M:
a,BF=BC
b,tam giác BDF=EDC
c,F,D,E thẳng hàng
d,AD vuông góc FC
SOS e cần gấp

1 bình luận về “cho tam giác ABC có AB<AC kẻ tia p/g AD(D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=AB,trên tia AB lấy điểm F sao cho”

 1. a)
  Ta có $AE=AB\left( gt \right)$ và $AF=AC\left( gt \right)$
  Nên $BF=EC$
  b)
  Xét $\Delta ABD$ và $\Delta AED$, ta có:
  $AB=AE\left( gt \right)$
  $\widehat{BAD}=\widehat{EAD}$ (vì $AD$ là tia phân giác $\widehat{BAC}$_
  $AD$ là cạnh chung
  Nên $\Delta ABD=\Delta AED\left( c.g.c \right)$
  Do đó $\widehat{ABD}=\widehat{AED}$ và $BD=ED$
  $\Rightarrow \widehat{DBF}=\widehat{DEC}$ (hai góc kề bù tương ứng bằng nhau)
  Xét $\Delta BDF$ và $\Delta EDC$, ta có:
  $BD=ED\left( cmt \right)$
  $\widehat{DBF}=\widehat{DEC}\left( cmt \right)$
  $BF=EC\left( cmt \right)$
  Nên $\Delta BDF=\Delta EDC\left( c.g.c \right)$
  c)
  Vì $\Delta BDF=\Delta EDC\left( cmt \right)$
  Nên $\widehat{BDF}=\widehat{EDC}$
  Mà $\widehat{BDF}+\widehat{CDF}=180{}^\circ $ (hai góc kề bù)
  Do đó $\widehat{EDC}+\widehat{CDF}=180{}^\circ $
  Hay $\widehat{EDF}=180{}^\circ $
  Vậy 3 điểm $E,D,F$ thẳng hàng
  d)
  Gọi $G$ là giao điểm $AD$ và $CF$
  Xét $\Delta AGF$ và $\Delta AGC$, ta có:
  $AG$ là cạnh chung
  $\widehat{GAF}=\widehat{GAC}$ (vì $AD$ là tia phân giác $\widehat{BAC}$)
  $AF=AC\left( gt \right)$
  Nên $\Delta AGF=\Delta AGC\left( c.g.c \right)$
  Do đó $\widehat{AGF}=\widehat{AGC}$
  Mà $\widehat{AGF}+\widehat{AGC}=180{}^\circ $ (hai góc kề bù)
  $\Rightarrow \widehat{AGF}=\widehat{AGC}=\frac{180{}^\circ }{2}=90{}^\circ $
  Vậy $AG\bot FC$
  Hay $AD\bot FC$

  cho-tam-giac-abc-co-ab-lt-ac-ke-tia-p-g-ad-d-thuoc-bc-tren-canh-ac-lay-diem-e-sao-cho-ae-ab-tren

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới