cho tam giác ABC có góc A=100 độ, góc B=40 độ a)Sa sánh các cạnh của tam giác ABC b)Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?

cho tam giác ABC có góc A=100 độ, góc B=40 độ
a)Sa sánh các cạnh của tam giác ABC
b)Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới