Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ, góc B = 50 độ. Vẽ AH vuông góc BC a) So sánh AB và BC b) Giải thích vì sao tam giác AHB =

Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ, góc B = 50 độ. Vẽ AH vuông góc BC
a) So sánh AB và BC
b) Giải thích vì sao tam giác AHB = tam giác AHC

1 bình luận về “Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ, góc B = 50 độ. Vẽ AH vuông góc BC a) So sánh AB và BC b) Giải thích vì sao tam giác AHB =”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét ΔABC có: 
  \hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^0
  => 80^0+50^0+\hat{C}=180^0
  => \hat{C}=50^0
  => \hat{A}>\hat{C} (80^0>50^0)
  => BC>AB (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong Δ)
  b) Xét ΔABC có: \hat{B}=\hat{C}=50^0
  => ΔABC cân tại A
  => AB=AC
  Xét ΔABH và ΔACH có:
  \hat{AHB}=\hat{AHC}=90^0 (AH⊥BC)
  AB=AC
  AH: chung
  => ΔABH=ΔACH (cạnh huyền-cạnh góc vuông) 

  cho-tam-giac-abc-co-goc-a-80-do-goc-b-50-do-ve-ah-vuong-goc-bc-a-so-sanh-ab-va-bc-b-giai-thich-v

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới