Cho tam giác ABC có góc B = 80 độ; 3. góc A = 2. góc C. Tính góc A; góc C

Cho tam giác ABC có góc B = 80 độ; 3. góc A = 2. góc C. Tính góc A; góc CViết một bình luận

Câu hỏi mới