Cho tam giác ABC có góc B bằng 80 độ C bằng 30 độ đường phân giác AD Tính góc ADC, ADB lưu ý D thuộc BC

Cho tam giác ABC có góc B bằng 80 độ C bằng 30 độ đường phân giác AD Tính góc ADC, ADB
lưu ý D thuộc BCViết một bình luận

Câu hỏi mới