Cho tam giác ABC có số đo các góc A,B,C lần lượt tỉ lệ với 2;3;7.Tính số đo các góc của tam giác A,B,C

Cho tam giác ABC có số đo các góc A,B,C lần lượt tỉ lệ với 2;3;7.Tính số đo các góc của tam giác A,B,CViết một bình luận

Câu hỏi mới