Cho tam giác ABC có số đo các góc A;B;C TỈ LỆ thuận cới 3;5;7 .Tính số đo các góc của tam giác ABC.

Cho tam giác ABC có số đo các góc A;B;C TỈ LỆ thuận cới 3;5;7 .Tính số đo các góc của tam giác ABC.Viết một bình luận

Câu hỏi mới