cho tam giác ABC điểm M là trung điểm của cạnh CB. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME=MA a giải thích vì sao tam giác

cho tam giác ABC điểm M là trung điểm của cạnh CB. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME=MA
a giải thích vì sao tam giác AMC=tam giác EMB
b chứng minh AB song song với CE

1 bình luận về “cho tam giác ABC điểm M là trung điểm của cạnh CB. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME=MA a giải thích vì sao tam giác”

 1. Giải đáp:ΔAMC=ΔEMB(c.g.c)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 
  +,Xét ΔAMC và ΔEMB có:
      MA=ME(gt)
      ∧BME=∧AMC(2 góc đối đỉnh)
       BM=MC(M là trung điểm của BC)
      Do đó:ΔAMC=ΔEMB(c.g.c)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới