Cho tam giác ABC đường trung tuyến AM Vẽ điểm E sao cho M là trung điểm của AE Chứng minh rằng a, Tam giác AMB= tam giác EMC

Cho tam giác ABC đường trung tuyến AM Vẽ điểm E sao cho M là trung điểm của AE Chứng minh rằng
a, Tam giác AMB= tam giác EMC
b, AB//CEViết một bình luận

Câu hỏi mới