cho tam giác ABC,E là trung điểm AB,F là trung điểm AC.Chứng minh rằng các khoảng từ A,B,C đến đường thẳng È đều bằng nhau

cho tam giác ABC,E là trung điểm AB,F là trung điểm AC.Chứng minh rằng các khoảng từ A,B,C đến đường thẳng È đều bằng nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới