Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia AM lấy điểm E sao cho EM = AM. Gọi D là trung điểm của cạnh AB và F

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia AM lấy điểm E sao cho
EM = AM. Gọi D là trung điểm của cạnh AB và F là điểm thuộc tia ED sao cho FD = ED.
a) Chứng minh BE = AC và BE // AC.
b) Chứng minh tam giác BDE bằng tam giác ADFViết một bình luận

Câu hỏi mới