Cho tam giác ABC, M,N là trung điểm AB,AC. Trên tia đối của MN lấy điểm P sao cho NP=NM a) CM: tam giác ANM= tam giác CNP b)

Cho tam giác ABC, M,N là trung điểm AB,AC. Trên tia đối của MN lấy điểm P sao cho NP=NM
a) CM: tam giác ANM= tam giác CNP
b) CM: PC//AM và PC//AB
c) CM: BC=2MNViết một bình luận

Câu hỏi mới