Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có: AB=A’B’,AC=A’C’,BC=B’C’ A=70 độ,C=45 độ Tính các góc còn lại của 2 tam gi

Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có:
AB=A’B’,AC=A’C’,BC=B’C’
A=70 độ,C=45 độ
Tính các góc còn lại của 2 tam giácViết một bình luận

Câu hỏi mới