Cho tam giác ABC và tam giác DBC có diện tích bằng nhau và cùng nằm trên 1 nửa mặt phẳng bờ BC. Chọn đáp án đúng: A. Tứ giác

Cho tam giác ABC và tam giác DBC có diện tích bằng nhau và cùng nằm trên 1 nửa mặt phẳng bờ BC. Chọn đáp án đúng:
A. Tứ giác ABCD là hình thang.
B. Tứ giác ABCD là hình thang cân.
C. Tứ giác ABCD là hình bình hành.Viết một bình luận

Câu hỏi mới