cho tam giác ABC vó AB bằng AC , D là trung điểm BC . gọi E là trung điểm AC . Trên tia đối EB lấy M sao EM bằng EB a) tam g

cho tam giác ABC vó AB bằng AC , D là trung điểm BC . gọi E là trung điểm AC . Trên tia đối EB lấy M sao EM bằng EB
a) tam giác ABD bằng tam giác ACD
b) AM bằng 2BD
c) tính góc MADViết một bình luận

Câu hỏi mới