Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cạnh BC lấy các điểm M, N sao cho BM=CN=AB. Tính góc MAN

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cạnh BC lấy các điểm M, N sao cho BM=CN=AB. Tính góc MANViết một bình luận

Câu hỏi mới