Cho tam giác ABC vuông góc tại a có AH vuông góc với BC tại H Vẽ HD vuông góc với AB tại D và HE vuông góc với AC tại E a)

Cho tam giác ABC vuông góc tại a có AH vuông góc với BC tại H Vẽ HD vuông góc với AB tại D và HE vuông góc với AC tại E
a) chứng minh AH = ED, AE=DH, AH=DE
b) Gọi I là giao điểm của De và ah Chứng minh IA = IE = IH= ID
c) Chứng minh góc ADE bằng bằng góc ACB
d) vẽ AM vuông góc với DE tại M, tia am cắt BC tại N. chứng minh AN= CNViết một bình luận

Câu hỏi mới