Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) . Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA a) CM rằng

Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) . Tia phân giác góc B cắt AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA
a) CM rằng tam giác ABD = tam giác EBD
b) Chứng minh DEB = 90 độ
c) CM DC > DAViết một bình luận