cho tam giác ABC vuông tại a, có AB=9cm,BC=15cm,AC=12cm a)so sánh các góc của tam giác ABC b) trên tia đối của tia AB lấy điể

cho tam giác ABC vuông tại a, có AB=9cm,BC=15cm,AC=12cm
a)so sánh các góc của tam giác ABC
b) trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. chứng minh tam giác ABC=tam giác ADC.từ đó ta suy ra tam giác BCD cân
c)gọi E là trung điểm cạnh CD, BE cắt AC ở F. chứng minh DF đi qua trung điểm cạnh BC

1 bình luận về “cho tam giác ABC vuông tại a, có AB=9cm,BC=15cm,AC=12cm a)so sánh các góc của tam giác ABC b) trên tia đối của tia AB lấy điể”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có: $AB<AC<BC$
  $\to \hat C<\hat B<\hat A$
  b.Ta có: $15^2=9^2+12^2\to BC^2=AB^2+AC^2$
  $\to \Delta ABC$ vuông tại $A$
  $\to AC\perp AB$
  $\to \widehat{BAC}=\widehat{DAC}=90^o$
  Xét $\Delta ABC,\Delta ACD$ có:
  Chung $AC$
  $\widehat{BAC}=\widehat{DAC}(=90^o)$
  $AB=AD$
  $\to \Delta ABC=\Delta ADC(c.g.c)$
  $\to CB=CD$
  $\to \Delta BCD$ cân tại $C$
  c.Ta có: $A, E$ là trung điểm $BD, DC$ và $BE\cap CE=F$
  $\to F$ là trọng tâm $\Delta DBC$
  $\to DF$ đi qua trung điểm $BC$

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-ab-9cm-bc-15cm-ac-12cm-a-so-sanh-cac-goc-cua-tam-giac-abc-b-tren

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới