cho tam giác abc vuông tại a có b = 60 độ . vẽ AH vuông gcs với bc tại H trên đg âC lấy điểm D =>AD=AHgọi I LÀ TĐ CỦA HD A)

cho tam giác abc vuông tại a có b = 60 độ . vẽ AH vuông gcs với bc tại H trên đg âC lấy điểm D =>AD=AHgọi I LÀ TĐ CỦA HD
A) CM TAM GIÁC AHI= TAM GIÁC ADE TỪ ĐÓ SUY RA AI VUÔNG GÓC VỚI HD.
B)TỪ AC CẮT HC TẠI K. CM TAM GIÁC AHI = TAM GIÁC ADK ==>AB SONG SONG KD.Viết một bình luận

Câu hỏi mới