Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Kẻ AE vuông góc BD, AE cắt BC tại K a. Chứng minh tam giác ABK cân tại B b.

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Kẻ AE vuông góc BD, AE cắt BC tại K
a. Chứng minh tam giác ABK cân tại B
b. Chứng minh DK vuông góc BC
c. Kẻ AH vuông góc BC . Chứng minh AK là tia phân giác góc HAC
d. Gọi I là giao điểm của AH và BD. Chứng minh IK // AC
Cíu, SOS mai tui thi rồi mà zờ chưa làm

2 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Kẻ AE vuông góc BD, AE cắt BC tại K a. Chứng minh tam giác ABK cân tại B b.”

 1. a)Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABC:
  BC^2=AB^2+AC^2
  Thay:
  BC^2=6^2+8^2=36+48=100
  =>BC=10.
  b)Ta có:
  BK(BD) là đường phân giác của góc B(1)
  AE vuông góc với BK(BD)=>BK là đường vuông góc(2)
  Từ (1) và (2):
  =>ABK là tam giác cân(vì tam giác có đường phân giác đồng thời là đường cao là tam giác cân)
  c)Vì KED vuông tại E(do AE vuông với BD)
  E=90 độ =>góc EKD+góc KDE=90 độ
  Áp dụng tính chất góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó:
  =>góc DKC=góc EKD+góc KDE=90 độ
  =>DK vuông góc với KC hay BD

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-phan-giac-bd-ke-ae-vuong-goc-bd-ae-cat-bc-tai-k-a-chung-minh

  Trả lời
 2. a)
  Xét $\Delta ABE$ vuông tại $E$ và $\Delta KBE$ vuông tại $E$, ta có:
     $BE$ cạnh chung
     $\widehat{ABE}=\widehat{KBE}$
  Nên $\Delta ABE=\Delta KBE$
  $\Rightarrow AB=KB\Rightarrow \Delta ABK$ cân tại $B$
  b)
  Xét $\Delta ABD$ và $\Delta KBD$, ta có:
     $AB=KB\left( cmt \right)$
     $BD$ cạnh chung
     $\widehat{ABD}=\widehat{KBD}$
  Nên $\Delta ABD=\Delta KBD\left( c.g.c \right)$
  $\Rightarrow \widehat{BAD}=\widehat{BKD}=90{}^\circ $
  $\Rightarrow DK\bot BC$
  c)
  Có $AH\bot BC$ và $DK\bot BC$ nên $AH//DK$
  $\Rightarrow \widehat{HAK}=\widehat{DKA}$ (hai góc so le trong)
  Với $\Delta ABD=\Delta KBD\left( cmt \right)$
  $\Rightarrow DA=DK\Rightarrow \Delta DAK$ cân tại $D$
  $\Rightarrow \widehat{DKA}=\widehat{DAK}$
  Vậy $\widehat{HAK}=\widehat{DAK}\Rightarrow AK$ là tia phân giác của $\widehat{HAC}$
  d)
  Xét $\Delta ABK$ có hai đường cao $AH,BE$ cắt nhau tại $I$
  Nên $I$ là trực tâm của $\Delta ABK$
  $\Rightarrow IK\bot AB$
  Mà $AB\bot AC$ nên $IK//AC$

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-phan-giac-bd-ke-ae-vuong-goc-bd-ae-cat-bc-tai-k-a-chung-minh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới