Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (H thuộc BC) Chứng minh rằng: a) tam giác AEB =HEB

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (H thuộc BC)
Chứng minh rằng:
a) tam giác AEB =HEB .
b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
c) gọi K là giao điểm của BA và EH . So sánh EK với HE .
d) chứng minh BE vuông góc với KC
giải hộ mình vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới