cho tam giác abc vuông tại a đường phân giác be kẻ ek vuông góc với bc gọi h là giao điểm của ba và ke a) cm: tam giác abe=

cho tam giác abc vuông tại a đường phân giác be kẻ ek vuông góc với bc gọi h là giao điểm của ba và ke
a) cm: tam giác abe= tam giác kbe
b) cm: ah=kc
c)cm:tổng 3 cạnh tam giác aeh luôn lớn hơn hcViết một bình luận

Câu hỏi mới