Cho tam giác ABC vuông tại A, góc ACB = 30 độ .Tia phân giác góc B cắt AC tại M.Lấy K trên BC sao cho BK=BA. a, CM : Tam giác

Cho tam giác ABC vuông tại A, góc ACB = 30 độ .Tia phân giác góc B cắt AC tại M.Lấy K trên BC sao cho BK=BA.
a, CM : Tam giác ABM = Tam giác KBM
b, Gọi E là giao điểm AB và KM . CM : Tam giác MEC cân
c, CM : Tam giác BEC đềuViết một bình luận

Câu hỏi mới