Cho tam giác ABC vuông tại A.Gọi m là trung điểm của AC.So sánh góc ABM và góc CBM

Cho tam giác ABC vuông tại A.Gọi m là trung điểm của AC.So sánh góc ABM và góc CBMViết một bình luận

Câu hỏi mới