Cho tam giác ABC vuông tại A .Gọi M là trung điểm của AC.Trên tia đối của tia MB lấy điểm K sao cho MK=MB . 1) chứng minh :ta

Cho tam giác ABC vuông tại A .Gọi M là trung điểm của AC.Trên tia đối của tia MB lấy điểm K sao cho MK=MB .
1) chứng minh :tam giác AMB =tam giác CMK
2) chứng minh :CK vuông góc với AC
3) chứng minh : AK=BC; AK//BC
4: chứng minh: tam giác ABK =tam giác CKBViết một bình luận

Câu hỏi mới