Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MR = MA. chứng minh

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MR = MA. chứng minh:
a) tam giác AMB = tam giác EMC
b) AC vuông góc với CE
c) BC = 2 nhân AM
nhớ vẽ hình

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MR = MA. chứng minh”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới