Cho tam giác ABC vuông tại A.Tỉ lệ độ lớn góc B và góc C là 3:2.M là trung điểm BC.Phân giác CD.AM cắt CD tại E.Chứng minh CE

Cho tam giác ABC vuông tại A.Tỉ lệ độ lớn góc B và góc C là 3:2.M là trung điểm BC.Phân giác CD.AM cắt CD tại E.Chứng minh CE = ABViết một bình luận

Câu hỏi mới