Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cát cạnh AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH = BA. a) Chứng mi

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cát cạnh AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH = BA.
a) Chứng minh tam giác ABD = tam giác HBD
b) E là trực tâm của tam giác BKC
c) So sánh AE và ECViết một bình luận