Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE BA . Kẻ BD là tia phân giác của góc B ( ) D thuộc AC .

Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE BA . Kẻ BD là tia phân giác của góc B ( ) D thuộc AC . Chứng minh rằng: a)tam giác BAD = tam giác BED b DE vuông góc với BC ) ; c) AD DC .Viết một bình luận

Câu hỏi mới