Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho AD=AB. a) CMR tâm giác CBD là tam giác cân. b) Gọi M là

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho AD=AB.
a) CMR tâm giác CBD là tam giác cân.
b) Gọi M là trung điểm CD, đường thẳng qua D và song song với BC cắt đường thẳng BM tại E. CMR BC = DE và BC + BD > BE.
c) Gọi G là giao điểm của AE và DM. CMR BC = 6GM.
Viết một bình luận