Cho tam giác ABC vuông tại C, góc BAC = 60 độ. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại E. Kẻ EK AB, BD AE a.So sánh các cạnh của

Cho tam giác ABC vuông tại C, góc BAC = 60 độ. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại E. Kẻ EK AB, BD AE
a.So sánh các cạnh của ΔABC
b. Chứng minh ΔACE = ΔAKE và AE CK
c.Chứng minh EB>AC và 3 đường thẳng AC,BD,KE cùng đi qua 1 điểm

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại C, góc BAC = 60 độ. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại E. Kẻ EK AB, BD AE a.So sánh các cạnh của”

Viết một bình luận