cho tam giác biết góc ở đỉnh là 100 độ , tìm số đo hai góc còn lại

cho tam giác biết góc ở đỉnh là 100 độ , tìm số đo hai góc còn lại

1 bình luận về “cho tam giác biết góc ở đỉnh là 100 độ , tìm số đo hai góc còn lại”

 1. * Tam giác thường 
  $\triangle$ABC có \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^0 (định lí)
                  => 100^0 + \hat{B} + \hat{C} = 180^0
                            \hat{B} + \hat{C} = 180^0 – 100^0 = 80^0
  * Tam giác cân (tại A)
  $\triangle$ABC cân tại A => \hat{B} = \hat{C} = (180^0 – \hat{A})/2 = (180^0 – 100^0)/2 = 40^0

  Trả lời

Viết một bình luận