Cho tam giác cân ABC có góc A = 45 độ , AB=AC . Từ trung điểm I của cạnh AC kẻ đường vuông góc với AC cắt BC ở M . Trên tia đ

Cho tam giác cân ABC có góc A = 45 độ , AB=AC . Từ trung điểm I của cạnh AC kẻ đường vuông góc với AC cắt BC ở M . Trên tia đối của AM lấy điểm N sao cho AN = BM . CMR :
a. tam giác MAC cân
b. Góc AMC= Góc BMCViết một bình luận

Câu hỏi mới