Cho tam giác DEF cân tại D có góc ngoài tại đỉnh bằng 140°. Hãy so sánh các cạnh của tam giác DEF

Cho tam giác DEF
cân tại D
có góc ngoài tại đỉnh bằng 140°. Hãy so sánh các cạnh của tam giác DEFViết một bình luận

Câu hỏi mới