cho tam giác DEF vuông tại E,trên tia đối của tia EF lấy điểm A sao cho EF=EA. Trên tia đối của tia DE lấy điểm B bất kì .Chứ

cho tam giác DEF vuông tại E,trên tia đối của tia EF lấy điểm A sao cho EF=EA. Trên tia đối của tia DE lấy điểm B bất kì .Chứng minh
a)DE là tia phân giác của góc DEF
b)BA=BF
c)DF=13cm,DE=5cm.Tính AE
Help me:>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 bình luận về “cho tam giác DEF vuông tại E,trên tia đối của tia EF lấy điểm A sao cho EF=EA. Trên tia đối của tia DE lấy điểm B bất kì .Chứ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta DEF,\Delta DEA$ có:
  Chung $DE$
  $\widehat{DEF}=\widehat{DEA}(=90^o)$
  $EF=EA$
  $\to\Delta DEF=\Delta DEA(c.g.c)$
  $\to \widehat{EDF}=\widehat{EDA}$
  $\to DE$ là phân giác $\widehat{ADF}$
  b.Xét $\Delta BEF,\Delta BEA$ có:
  Chung $BE$
  $\widehat{BEF}=\widehat{BEA}(=90^o)$
  $EF=EA$
  $\to\Delta BEF=\Delta BEA(c.g.c)$
  $\to BF=BA$
  c.Ta có: $\Delta DEF$ vuông tại $E$
  $\to EF^2=DF^2-DE^2=144$
  $\to EF=12$
  $\to AE=EF=12$

  cho-tam-giac-def-vuong-tai-e-tren-tia-doi-cua-tia-ef-lay-diem-a-sao-cho-ef-ea-tren-tia-doi-cua-t

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới