Cho tam giác IHK có IH < IK. IM là tia phân giác của góc I. E thuộc IK sao cho IH = IE a) CM tam giác IHM = tam giác IEM b

Cho tam giác IHK có IH < IK. IM là tia phân giác của góc I. E thuộc IK sao cho IH = IE
a) CM tam giác IHM = tam giác IEM
b) CM góc IMH = góc IME
c) CM IM vuông góc HE

2 bình luận về “Cho tam giác IHK có IH < IK. IM là tia phân giác của góc I. E thuộc IK sao cho IH = IE a) CM tam giác IHM = tam giác IEM b”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Xét \DeltaIHM và \DeltaIEM có:
  IH=IE(g t)
  \hat{HIM}=\hat{EIM} (Vì IM là tia phân giác của \hat{HIK})
  IM: Cạnh chung
  =>\DeltaIHM=\DeltaIEM(c.g.c)
  Vậy \DeltaIHM=\DeltaIEM
  b)
  \DeltaIHM=\DeltaIEM(cmt)
  =>\hat{IMH}=\hat{IME}
  Vậy \hat{IMH}=\hat{IME}
  c)
  Gọi K là giao điểm của IM và HE
  Xét \DeltaHIK và \DeltaEIK có:
  HI=EI(g t)
  \hat{HIM}=\hat{EIM}(cmt)
  IK: Cạnh chung
  =>\DeltaHIK=\DeltaEIK(c.g.c)
  =>\hat{HKI}=\hat{EKI}
  Mà: \hat{HKI}+\hat{EKI}=180^o (Kề bù)
  =>\hat{HKI}+\hat{HKI}=180^o
  =>2\hat{HKI}=180^o
  =>\hat{HKI}=90^o
  =>IM\botHE
  Vậy IM\botHE

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét \triangle IHM và \triangle IEM
  IM ( chung ) 
  IE = IH 
  hat{HIM} = hat{EIM} 
  =>\triangle IHM = \triangle IEM ( c – g – c )  
  b) 
  Xét \triangle IHM và \triangle IME
  IM ( chung ) 
  IE = IH 
  hat{HIM} = hat{EIM} 
  =>\triangle IHM = \triangle IEM ( c – g – c )  
  c) 
  Vì \triangle IHM = \triangle IEM  
  => hat{IMH} = hat{IME}  
  => hat{IMH} + hat{IME} = 180^o
  =>hat{ IMH} = hat{IME} = 90^o  
  => IM \bot HE

  cho-tam-giac-ihk-co-ih-lt-ik-im-la-tia-phan-giac-cua-goc-i-e-thuoc-ik-sao-cho-ih-ie-a-cm-tam-gia

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới