cho tam giác MNP vuông tại M.Kẻ đg p/g ME( E thuộc MP?,kẻ EK vuoonng góc với NP( K thuộc NP) 1C/M tam giác NME + tam giác NKE

cho tam giác MNP vuông tại M.Kẻ đg p/g ME( E thuộc MP?,kẻ EK vuoonng góc với NP( K thuộc NP)
1C/M tam giác NME + tam giác NKE
2) C/m NE là đường trung trực của MK
3) Gọi I là giao điểm của NM và KE .so sánh IE và KE
4 c/m NE vuông góc với IPViết một bình luận

Câu hỏi mới