Cho tam giác MNP vuông tại M, phân giác ND. Kẻ DE vuông góc với NP (E thuộc NP). a) Chứng minh: ΔMND = ΔEND b) Chứng minh ND&

Cho tam giác MNP vuông tại M, phân giác ND. Kẻ DE vuông góc với NP
(E thuộc NP).
a) Chứng minh: ΔMND = ΔEND
b) Chứng minh ND<NO
(chỉ cần làm câu b thôi ạViết một bình luận