Cho tia OT là tia phân giác của góc nhọn xoy. Trên tia Ox, Oy lần lượt lấy các điểm A,B sao cho OA = OB. Trên tia OT lấy điể

Cho tia OT là tia phân giác của góc nhọn xoy. Trên tia Ox, Oy lần lượt lấy các điểm A,B sao cho OA = OB. Trên tia OT lấy điểm H sao cho OH > OA
a) CM tam giác OAH = tam giác OBH
b) Tia AH cắt tia Oy tại điểm m, tia BH cắt tia Ox tại điểm N. Chứng minh tam giác OAM = tam giác OBN
c) Chứng minh AB vuông góc OH

1 bình luận về “Cho tia OT là tia phân giác của góc nhọn xoy. Trên tia Ox, Oy lần lượt lấy các điểm A,B sao cho OA = OB. Trên tia OT lấy điể”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta OHA,\Delta OHB$ có:
  Chung $OH$
  $\widehat{AOH}=\widehat{BOH}$
  $OA=OB$
  $\to\Delta OHA=\Delta OHB(c.g.c)$
  b.Từ câu a $\to HA=HB,\widehat{HAO}=\widehat{HBO}$
  $\to \widehat{HAN}=180^o-\widehat{HAO}=180^o-\widehat{HBO}=\widehat{HBM}$
  Xét $\Delta HAN,\Delta HBM$ có:
  $\widehat{HAN}=\widehat{HBM}$
  $HA=HB$
  $\widehat{AHN}=\widehat{BHM}$
  $\to\Delta HAN=\Delta HBM(g.c.g)$
  $\to BM=AN, HM=HN\to OM=OB+BM=OA+AN=ON$
  Xét $\Delta OAM,\Delta OBN$ có:
  $OA=BO$
  Chung $\hat O$
  $OM=ON$
  $\to\Delta OAM=\Delta OBN(c.g.c)$
  c.Ta có: $OA=OB\to\Delta OBA$ cân tại $O, OH$ là phân giác $\hat O$
  $\to OH\perp AB$

  cho-tia-ot-la-tia-phan-giac-cua-goc-nhon-oy-tren-tia-o-oy-lan-luot-lay-cac-diem-a-b-sao-cho-oa-o

  Trả lời

Viết một bình luận