Cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x=7 thì y=10. a. Tìm hệ số tỉ lệ a với y đối với x, biểu diễn y theo x. b. Tính gi

Cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x=7 thì y=10.
a. Tìm hệ số tỉ lệ a với y đối với x, biểu diễn y theo x.
b. Tính giá trị của y khi x=5; x=14

2 bình luận về “Cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x=7 thì y=10. a. Tìm hệ số tỉ lệ a với y đối với x, biểu diễn y theo x. b. Tính gi”

 1. a)
  Ta có: x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
  => a = x.y
  => a = 7 . 10
  => a = 70
  Biểu diễn y theo x: y = 70/x
  b)
  Nếu x = 5
  => y = 70/5 = 14
  Nếu x = 14
  => y = 70/14 = 5

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, vi x va y la hai dai luong ti le nen y=a/x
  co x=7, y=10 thi 10=a/7 va a=10.7=70
   voi a= 70 thi y bang 70/x
  b, khi x=5 thi y=70/5va = 14
       vay x=14 va y=70/14=5
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới