cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x=7 thì y =10.Tìm hệ số tỉ lệ ,biểu diễn y theo x

cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x=7 thì y =10.Tìm hệ số tỉ lệ ,biểu diễn y theo x

1 bình luận về “cho x,y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x=7 thì y =10.Tìm hệ số tỉ lệ ,biểu diễn y theo x”

Viết một bình luận